/ Psihologie / Scrisul. Cartea de vizita a personalitatii

Scrisul. Cartea de vizita a personalitatii

scrie
Dumitrescu Madalina on 17/04/2014 - 5:56 pm in Psihologie

Scrisul de mână este cartea de vizită a personalităţii umane. Cine ar fi crezut că font-ul personal ar putea dezvălui atâtea despre noi.

Iată că se poate. Grafologia, ştiinţa care se ocupă cu studiul şi analiza scrisului de mână, indică faptul că forma, mărimea, înclinaţia, arcuirea sau stilul literelor pot dezvălui caracteristici ascunse ale personalităţii umane, însuşiri care nu pot uneori fi depistate prin prisma interacţiunii verbale, comportamentale sau gestuale.

Spaţiul larg între litere / cuvinte indică o potenţială suferinţă, îndoială, oboseală, sau randament ineficient şi se referă, în general, la relaţioanrea persoanei cu exteriorul. Este o caracteristică specifică firilor artistice sau intuitive, lipsa conexiunii fiind dovada unei personalităţi egocentrice. Conectarea literelor indică o gândire logică, matematică şi pragmatică.

Scrisul mic relevă personalităţi gânditoare, predispuse reflectării, preocupărilor intelectuale, posedând un grad mare de concentrare şi atenţie la detalii. Persoanele de acest gen fac foarte bine faţă rezolvării sarcinilor alternative, nu aglomerate. Totodată, trădează probleme de comunciare şi integrare socială şi au un grup restrâns de prieteni. Scrisul mare este specific oamenilor deschişi, extrovertiţi, optimişti, cu atenţie distributivă şi capacitate de rezolvare simultană a diferitelor sarcini.

Literele drepte trădează independenţa, autocontrolul, dar şi o personalitate rigidă şi metodică. Înclinarea literelor spre dreapta este dovada unei persoane care simt nevoia de comunicare, o persoană prietenoasă, cordială, activă, cu tendinţe manipulative. Înclinaţia spre stânga este specifică predominant femeilor, dar şi persoanelor marcate de dezechilibre emoţionale cu părinţii, exprimând emotivitate, rezervare, precum şi o personalitate care poartă resentimente.

Ascendenţa scrisului arată bucuria, optimismul, tendinţa spre progres, în vreme ce descendenţa se orientează către caracterul depresiv şi pesimist.

Aspectul general neîngrijit caracterizat prin ştersături, corecturi, lipsă de omogenitate, înghesuială, forme angulare sau colţuroase atestă o personalitate dezordonată, dezinteresată, fricoasă, îndoielnică, nesigură, obsesivă, încordată, tensionată, temperamentală, uşor iritabilă.

Aspectul şovăitor dat de tremurături, ondulări şi înclinaţii variate, fluctuaţii ale fluidităţii, indică nesiguranţa, emotivitatea excesivă şi probleme de comunicare.

Scrisul uşor, neapăsat de dimensiune redusă a literelor poate fi interpretat ca lipsă a toleranţei la frustrări.

Presiunea exagerată a scrisului este dovadă a atitudinii de abordare serioase, a angajamentului, a dăruirii, a personalităţii predispuse la inhibare, tensionare, iritabilitate, izbucnirii temperamentale, mai ales la critici. Profilele criminalilor conţin această trăsătură a scrisului. Presiunea medie asupra scrisului denotă empatie, sensibilitate, în general atribuită femeilor. Presiunea variabilă a scrisului poate ascunde eventuale probleme de sănătate.

Referindu-ne la zona superioară a scrisului, care este specifică concepţiei despre viaţă, ambiţii, obiective, principii şi elementul imaginaţiei regăsim două variante. Dacă este amplă, extinsă şi buclată, ne aflăm în prezenţa unei voinţe de fier, a unei firi ambiţioase, cu aşteptări nerealiste de la viaţă, cu tendinţe spre visare, creativitate şi meditaţie. În cazul în care zona superioară este restrânsă, persoana respectivă tinde să îşi pună în frâu imaginaţia având calitatea / defectul de a-şi îndeplini obiectiv, chiar rece, sarcinile (fără implicare emoţională).

Zona inferioară a scrisului simbolizează o anticipare a lucrurilor pe care autorul nu le cunoaşte sau nu le-a aflat. Caracterul neuniform este martorul unei personalităţi instabile, cu capacitate de atenţie distributivă. Liniile drepte arată nerăbdarea cu care arată deznodământul unui anumit eveniment. Buclele semi-rotunde reflectă firea paşnică, care evită confruntările, în vreme ce buclele pline denotă senzualitatea, ambiţia pentru bunăstarea materială,nevoia de siguranţă, dar şi un potenţial ridicat.

Spaţiul mare între rânduri este un semn al viziunii în perspectivă, neimplicarea, ordinea sistematică, iar spaţiile mici indică dăruire, implicare profundă, sociabilitate, echilibru, calmitate în momente de tensiune.

Marginile foii de scris constituie şi ele indicatori ai personalităţii. Valorificarea acestora prin scris indică implicarea personalităţii în indicatorii pe care îi reprezintă: marginea superioară – ambiţiile şi ţelurile, marginea inferioară – energia, vitalitatea, simţul practic şi instinctual, marginea stângă – trecutul, familia, originile, şi marginea dreaptă – oamenii din exteriorul familiei şi viitorul.

Urmărind aceste aspecte ale scrisului de mână, avem posibilitatea de a cunoaşte mai bine persoanele de lângă noi, şi totodată să realizăm profilul psihologic propriu prin prisma font-ului personal. 


0 POST COMMENT

Dati un raspuns

-->