/ Psihologie / Viitorul începe ieri

Viitorul începe ieri

viitorul incepe ieri
Ana Drobot on 06/04/2015 - 8:47 pm in Psihologie

Dintotdeauna omul a fost fascinat de viitor în care şi-a pus speranţele spre bine şi adevăr. Acest mister a ceea ce va fi, a ceea ce ar putea fi sau a ceea ce şi-ar dori el, ca fiinţă, a fost ca un motor spre cunoaştere, progres, civilizaţie. Atât filozofia cât şi religiile şi-au pus această problemă ca fiind fundamentală. Problematica viitorului poate fi rezolvată doar, în mod paradoxal, cu privirea întoarsă spre trecut. Viitorul se află ascuns în trecut.

Pentru a şti cine vom fi, trebuie să ştim cine suntem, iar răspunsul îl vom afla atunci când vom şti de unde venim.

Pornind de la banala comparaţie a evoluţiei omenirii cu un copac, vom considera rădăcinile fiind trecutul, copacul propriu-zis, prezentul, iar fructele viitorul. Fără nişte rădăcini puternice şi adânci nu va exista nici un copac, cu atât mai puţin rodul.

Rădăcinile noastre se află în sfera arheologiei care ne oferă revelaţia că lumea nu a început şi nu se va sfârşi cu noi. Descoperirile din India – ale civilizaţiilor Mohenjo-Dara, de pildă – demonstrează existenţa unei culturi evoluate cu 2700 de ani înainte de Hristos. În Egipt şi Mesopotamia aflăm de la Selvin Lloyd că miturile Potopului şi Turnului Babel au o bază reală, geologică.

Lecţia trecutului este utilă pentru că ne ajută să devenim conştienţi de realitatea omului aşa cum a fost ea întotdeauna. Astăzi căutăm să ne completăm cunoştinţele despre trecutul omului studiindu-i pe primitivi (care de cele mai multe ori constatăm că nu erau de loc primitivi), care reprezintă fosilele vii ale unei lumi preistorice. Miturile şi ideile religioase ne ajută în aprofundarea unei cunoaşteri ştiinţifice a omului, pe care arheologia nu o poate oferi. Studierea trecutului trebuie să reprezinte efortul de a depăşi imaginea schematică oferită de arheologie.

În lucrarea sa Invenţii şi arte în era glaciară, arheologul Herbert Kühn afirmă: Marea enigmă a omului este mereu omul însuşi… Nu există religie sau filozofie care să nu-şi pună şi să nu fie obligată să-şi pună această problemă, ca o chestiune fundamentală, căci omul are mereu în faţa ochilor misterul viitorului, a ceea ce va fi. Problematica viitorului poate fi rezolvată doar îndreptând privire spre trecut. Aşa a fost, deci, tot aşa trebuie să fie iar… Viitorul trebuie să fie ascuns în trecut, chiar dacă va părea diferit… Aşa cum omul în esenţa sa cea mai profundă şi aşa cum a fost omul primitiv, aşa va fi omul viitorului.

Cei mai mulţi oameni de ştiinţă ai secolului nostru ne atrag atenţia asupra oarbei goane către un viitor (departe de a fi roz), în care trecem mult prea uşor cu vederea învăţăturile trecutului. Greşelile neînţelese şi neasumate riscă să fie repetate.


0 POST COMMENT

Dati un raspuns

-->