Din istoria zonei Militari din Bucuresti

Multe descoperiri arheologice în zona Militari atestǎ existenţa populaţiei bǎştinaşe a dacilor liberi pe teritoriul Bucureştiului, în a doua jumǎtate a secolului al III-lea.

Aşezǎrile descoperite pe Câmpul Boja au forma unor bordeie adâncite în pǎmânt, iar în interiorul locuinţelor s-au gǎsit resturile unor vetre sau cuptoare de pǎmânt.

Unele urme sunt mult mai vechi, atestând existenţa în acestǎ zonǎ a populaţiei tracice încǎ din sec. V şi VI î.hr.

Ocupaţiile de bazǎ ale locuitorilor erau agricultura şi creşterea vitelor, dar s-au gǎsit şi obiecte prelucrate din metal pentru piese fine ca fibule, oglinzi, catarame de bronz, lanţuri.

Ca urmare a invaziei goţilor, aşezǎrile de la Militari-Câmpul Boja sunt pǎrǎsite de daci pentru o vreme.

Credit foto: De la unknown german officer – Scanned image, Domeniu public on Wikipedia.org

We will be happy to hear your thoughts

Dati un raspuns

Fashion & Trends