/ Diverse / Bucureştiul de altǎdatǎ

Bucureştiul de altǎdatǎ

Bucuresti Podul Radu Vodă
Ana Drobot on 22/10/2015 - 2:49 pm in Diverse

Conform lui Constantin Bacalbaşa, în Bucureşti-Ghid oficial – anul 1934, legenda spune cǎ Bucureştii ar fi fost fondat de cǎtre un cioban anume Bucur, care poposind cu oile lui în partea locului, ar fi pus temeliile oraşului. Dar nici un document scris nu confirmǎ legenda. Aici a jucat transmisiunea oralǎ.

Istoriceşte se ştie cǎ, începând cu anul 1315, Bucureştii devin Cetate a Basarabilor, la fel ca şi Câmpulung, Curtea de Argeş, Piteşti şi Târgovişte. Aceasta s-a înfǎptuit de cǎtre Alexandru Basarab.

Dintr-un numǎr de documente consultate de cercetǎtori în ale istoriei, rezultǎ cǎ aceste locuri unde este aşezatǎ astǎzi Capitala României, erau nişte locuri foarte pǎduroase, cu multe coline şi cu multe bǎlţi, apoi era Dâmboviţa care fireşte, nu avea pretutindeni matca de astǎzi şi care era alimentatǎ şi de alte gârluţe, precum a fost pânǎ mai curând gârluţa Bucureşcioara care, plecând de la balta icoanei- unde se aflǎ grǎdina cu acest nume – strǎbǎtea o parte a oraşului şi se vǎrsa în Dâmboviţa.

Sursa poza: Franz Duschek [Public domain], via Wikimedia Commons


0 POST COMMENT

Dati un raspuns

-->